Auteur: Chris

Als Accountant in Deventer vervult u een cruciale rol in de financiële gezondheid van zowel particulieren als bedrijven. U bent niet alleen belast met het controleren, corrigeren en opstellen van financiële rapporten, maar ook met het adviseren over fiscale aangelegenheden. Uit hoofde van uw taken bent u verantwoordelijk voor het waarborgen van de nauwkeurigheid van financiële documenten en transactieregisters. U bent belast met het doorzoeken en analyseren van deze documenten om eventuele discrepanties, fraude of niet-naleving van wet- en regelgeving op te sporen. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het opstellen van belastingaangiften en plannen van fiscale betalingen. U werkt…

Read More

Tegenwoordig komen we in de praktijk tot de vaststelling dat zeer veel bedrijven ervoor kiezen om een speciale samenwerkingsovereenkomst op te laten stellen. Voor een dergelijke overeenkomst geldt dat ze als zeer interessant wordt bestempeld omdat ze het mogelijk maakt om bepaalde regels vast te laten leggen wanneer er bepaalde investeringen of samenwerkingsverbanden worden afgesloten. Het opstellen van zo’n document kan ontzettend belangrijk zijn omdat er op die manier voor wordt gezorgd dat alle “spelregels” voor de samenwerking vastliggen. Wil jij graag meer te weten komen over dit document en de inhoud waarover ze dient te beschikken? Dan is het…

Read More